Sygnalista w SamorządzieDedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego przyjazny system, który pozwala na bezpieczne i anonimowe obsługiwanie zgłoszeń sygnalistów.

System jest w 100% zgodny zw nowąw dyrektywą UE o sygnalistach oraz projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Zapytaj o ofertę Zobacz demo

Jak to działa?

1. Bezpieczny kanał zgłoszeniowy
Samorząd otrzymuje indywidualną stronę www do anonimowego przekazywania naruszeń. Sygnaliści mogą bezpiecznie zgłaszać problemy dostrzeżone za pośrednictwem przyjaznego narzędzia do komunikacji.
2. Pełna ochrona tożsamości
Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do urzędu. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie specjalnie wyznaczony do tego operator zgłoszenia korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
3. Kontakt zwrotny z sygnalistą
W przypadku niejasności lub dalszych pytań operator ma możliwość kontaktu zwrotnego z sygnalistą bez ujawniania tożsamości zgłaszającego. Sygnalista może sprawdzić status sprawy oraz podjęte kroki bez naruszenia swojej anonimowości.
4. Proste zarządzanie naruszeniami
System jest dostosowany do sprawnego zarządzania zgłaszanymi zawiadomieniami. Pozwala szybko i intuicyjnie stworzyć i obsłużyć nowe zawiadomienie i łatwo nim zarządzać.
Sygnaliści

System szyty na miarę potrzeb JST

System powstał przy współpracy z jednostkami publicznymi aby spełniać ich specyficzne wymagania, takie jak:

  • Nieograniczona liczba obsługiwanych jednostek podległych i nadzorowanych przez Samorząd,
  • Możliwość przypisania dedykowanych Operatorów Zgłoszeń do jednostek podległych i nadzorowanych
  • Elastyczny katalog naruszeń, możliwość tworzenia własnych kategorii naruszeń i przypisywania im dedykowanych Operatorów Zgłoszeń,
  • Bezpieczna ewidencja i zarządzanie zgłoszeniami dopasowany do potrzeb JST,
  • Moduł archiwizowania zgłoszeń i dokumentacji oraz bieżące statystki oraz raporty (miesięczne, roczne).
Zobacz demo

Pełna zgodność z obowiązującym prawem

Spełniamy wszystkie wymogi, które stawiane są aplikacjom internetowym podmiotów publicznych:

  • Zgodność z Dyrektywą 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, jak również z polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
  • System spełnia wymogi i kryteria wytycznych dla dostępności treści internetowej WCAG 2.1. na poziomie AA, związane z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • Zgodność z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych,
  • Rozwiązanie technologiczne zgodnie z normą bezpieczeństwa ISO 27001 oraz normą ISO 9001:2015, w nowoczesnych Data Center.
Sygnaliści

Dlaczego my?

Doświadczenie

Nasze systemy wspierają ponad 200 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Współpracujemy zarówno z małymi gminami wiejskimi, jak i dużymi miastami czy województwami. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak specyficzne wymogi stawiane są aplikacjom internetowym podmiotów publicznych.

Intuicyjna obsługa

System jest bardzo prosty w użytkowaniu. Zarówno zgłaszanie jak i obsługa zgłoszeń nie wymagają zaawansowanej wiedzy ani umiejętności. Przyjazny interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku.

Pełna Anonimowość

Na każdym kroku dbamy o to, aby zapewnić Sygnaliście pełną anonimowość. System nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację Sygnalisty oraz podpowiada jak zachować pełną anonimowość.

FAQ

Sygnalista (ang. whisteblower) to osoba, która z uwagi na posiadane informacje zgłasza różne nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w danym środowisku pracy. Celem sygnalistów jest więc zgłaszanie wszelkiego rodzaju niewłaściwych procedur polegających zarówno na działaniu, jak również na zaniechaniu, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Sygnalista działa w interesie wspólnym i zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści.

Dyrektywa o sygnalistach to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii. Dyrektywa ta nakłada na przedsiębiorców oraz instytucje obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi. Dyrektywa o ochronie sygnalistów w Polsce zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2021 r.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa poszedł dalej, niż dyrektywa unijna. Nie pojawia się w nim kryterium liczby mieszkańców to oznacza, że zdecydowana większość samorządów będzie musiała opracować procedury dotyczące sygnalistów. Taki obowiązek będą miały też jednostki organizacyjne gmin i powiatów, jeśli zatrudniają powyżej 50 pracowników.Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia! Co oznacza że do tego czasu samorządy są zobowiązane wdrożyć mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości na potrzeby przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia bezpiecznego rejestru zgłoszeń, opracowania i wdrożenia kanałów przyjmowania zgłoszeń.

Sygnalista ma prawo zgłosić niepokojące go zjawiska i wątpliwości etyczne, występujące na terenie zakładu pracy. Zaliczyć do nich możemy m.in.: korupcję i kradzież, molestowanie seksualne, działania zagrażające zdrowiu lub życiu, groźby, przekupstwo, łamanie zasad uczciwej konkurencji, nieprzestrzeganie zasad higieny pracy, bezpieczeństwo finansów publicznych oraz inne incydenty.

W przypadku kiedy sygnalista nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszone naruszenie w wyznaczonym terminie, odpowiedź jest niepełna lub mija się z prawdą, ma prawo on dokonać zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu (Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura, Urząd Skarbowy, etc.). Jeśli zgłoszenie do instytucji państwowych nie przyniesie spodziewanego efektu, sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez m.in. media społecznościowe, telewizję, prasę czy związki zawodowe.

Za pomocą naszego bezpiecznego kanału sygnalistów można w pełni anonimowo i poufnie zgłosić wszelką nieprawidłowość występującą w wybranym środowisku pracy. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego sygnalista otrzyma ID zgłoszenia i indywidualne hasło do skrzynki korespondencyjnej, które należy zapamiętać lub zapisać (wygenerowany plik pdf), ponieważ danych tych nie można odzyskać. Dzieje się tak, gdyż każde zgłoszenie jest szyfrowane, a wszelkie metadane z załączników są usuwane. Wiadomość może odczytać wyłącznie odbiorca zgłoszenia, który korzysta z indywidualnego dostępu do dedykowanej platformy zgłoszeniowej. Przy pomocy odpowiedniego hasła odszyfrowuje otrzymaną wiadomość i odpowiada dla sygnalisty wykorzystując ten sam kanał korespondencji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na początku sprawdzamy, czy otrzymane zgłoszenie kwalifikuje się do rozpatrzenia w kanale do zgłaszania nieprawidłowości. Każdemu zgłoszeniu nadajemy odrębny numer, natomiast sygnalista otrzymuje unikalny kod, przy pomocy którego może śledzić status swojego zgłoszenia.

Odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia sygnalista otrzyma w terminie 7 dni od jej otrzymania przez odbiorcę zgłoszeń. Używając kodu weryfikacyjnego, można przesłać dodatkowe informacje lub odebrać odpowiedź na zgłoszenie. Natomiast rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 90 dni – o czym również sygnalista zostanie poinformowany. Odpowiedź ta będzie również dostępna po zalogowaniu się kodem weryfikacyjnym.

Poza podstawowymi informacjami wpisywanymi w pola tekstowe na formularzu można dołączać również pliki multimedialne (zdjęcia, dokumenty, nagrania) w celu udowodnienia występujących nieprawidłowości.

Serwer systemu jest tak skonfigurowany, by z jednej strony nie tworzył logów kontaktów (nie rejestrował danych o transmisjach do niego), a z drugiej strony zanonimizował przekazywane przez sygnalistę dane (usuwał informacje identyfikujące nadawcę). Nie ma możliwości dotarcia do danych osobowych lub lokacyjnych sygnalisty także do numeru IP jego komputera, smartfona.

System zapewnia dodatkowe szyfrowanie treści zgłoszenia na urządzeniu (przeglądarce) sygnalisty w sposób dostępny do odczytu tylko dla wyznaczonego w urzędzie operatora. Na serwer przekazywane jest zgłoszenie w postaci zaszyfrowanej, z przypisanym do niego identyfikatorem i nadanym hasłem. Nie ma możliwości odczytu zgłoszenia na serwerze. Serwer nie realizuje żadnych operacji szyfrowania lub deszyfrowania zgłoszeń. Proces szyfrowania i deszyfrowania pliku ze zgłoszeniem oparty jest o algorytmy AES-256, które są wykorzystywane na świecie do utajniania informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo.

Zgłoszenie utworzone przez Sygnalistę z ewentualnymi dokumentami jest przekazywane na serwer i dopiero na nim jest tworzony mail z tym zgłoszeniem. Mail ze zgłoszeniem wysyła serwer do Operatora odpowiedzialnego w urzędzie do odbioru zgłoszeń, autoryzując siebie jako nadawcę a ukrywając osobę rzeczywistego nadawcy. Operator przetwarzając zgłoszenie dokonuje jego weryfikacji, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.

Zgłoszenie sygnalisty obsługuje bezstronny, dedykowany operator, wyznaczony i odpowiednio przeszkolony oraz umiejscowiony w organizacji przyjmującej zgłoszenia.

W momencie wysłania zgłoszenia sygnalista otrzymuje od systemu identyfikator zgłoszenia oraz wygenerowane dla niego hasło. Za ich pomocą może odczytywać na serwisie zwrotne odpowiedzi od operatora, związane ze swoim zgłoszeniem, nadal pozostając anonimowym.

Odpowiedź zwrotną od operatora, dotycząca zgłoszenia Sygnalisty należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 90 dni, zgodnie z zapisem Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

Sygnalista ma możliwość ponownego kontaktu oraz wysłanie dodatkowych informacji na serwer, za pomocą otrzymanego wcześniej, wygenerowanego przez system, indywidualnego identyfikatora zgłoszenia oraz hasła. W ten sposób sygnalista może kontynuować bezpieczną i anonimową korespondencję z operatorem zgłoszenia.

Zaufali nam

Mazowsze Małopolska Pomorze zachodnie Dolny śląsk Częstochowa Dąbrowa górnicza Olsztyn Koszalin Sopot Legnica

Kontakt

Adres

MediaPark Sp. z o.o.
Ul. Trylińskiego 10
10-683 Olsztyn

Biuro obsługi klienta

798 454 823 bok@media-park.pl

Współpraca / zapytania ofertowe

507 857 686 kontakt@media-park.pl
Wiadomość wysłana
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy!

Formularz kontaktowy